Ubezpieczenie OC – co musisz wiedzieć?

Ubezpieczenia z zakresu komunikacji pojazdów dzielą się na te dobrowolne i obowiązkowe. Ubezpieczenie OC zalicza się do tej drugiej kategorii. Aby poruszać się samochodem po drogach, bez narażania się na mandaty, kary i koszty wynikające z ewentualnych zdarzeń drogowych, należy pilnować terminu wykupu ubezpieczenia OC pojazdu.

Ubezpieczenie OC 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu mechanicznego na wypadek wyrządzenia tym pojazdem szkody, powstałej na osobie lub mieniu. Dotyczy ono również pojazdów, które nie są eksploatowane. Wykupywane jest  na okres 12 miesięcy w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej. Polisa OC zapewnia wypłatę odszkodowania poszkodowanemu bez względu na to, kto kierował ubezpieczonym pojazdem, gdyż przedmiotem ubezpieczonym jest pojazd, a nie jego właściciel.

W przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego suma gwarancyjna jest określona ustawowo, tak więc w ubezpieczeniu OC maksymalne wypłaty za szkodę w różnych ubezpieczalniach, są takie same, a różnica tkwi tylko w ofercie ubezpieczyciela i w wysokości składek, jakie oferuje. Na wysokość polisy duży wpływ ma np. wiek kierowcy, wielkość miejscowości, w której mieszka, czy historia prowadzenia pojazdu przez ubezpieczającego. Im mniej wypadków miał dany kierowca w przeszłości, im jest starszy  i w mniejszej miejscowości mieszka, tym większe zniżki go obowiązują. 

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

W sytuacji, gdy doszło do wypadku z udziałem pojazdu objętego ubezpieczeniem OC i z winy ubezpieczonego, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za straty, które ubezpieczony sam sobie wyrządził. W dodatku, jeżeli do zdarzenia doszło, kiedy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych lub środków odurzających albo działał umyślnie, zbiegł z miejsca zdarzenia, wszedł w posiadanie pojazdu w sposób nielegalny, czy nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu, ubezpieczyciel będzie wymagał od ubezpieczonego zwrotu środków w wysokości jaką wypłacił poszkodowanym.

Brak ważnego ubezpieczenia OC – konsekwencje

Policja może pouczyć kierowcę lub nałożyć na niego mandat karny za brak odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Fakt ten, policja zgłasza   do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Za brak lub przerwę w ubezpieczeniu OC grożą wysokie kary, zależne od okresu, w jakim pojazd pozostawał nie objęty ubezpieczeniem OC.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *